1. HOME
  2. SHIKKO!!: INU TO WATASHI TO SHIKKO-KAN

SHIKKO!!: INU TO WATASHI TO SHIKKO-KAN

Price(USD): $18.80

Label: VAP(JPN)
CD No: VPCD-86458
Release Date: 2023/09/13
Format: 1CD

Original soundtrack from TV drama series "Shikko!! - Inu to Watashi no Shikkokan -." Music by Masahiro Tokuda.
Release Date: 2023.9.13