1. HOME
  2. CAN'T WRITE!? (KAKENAI!?: KYAKUHON-KA TOSHIMARU KEISUKE NO OSUJIGAKI NO NAI SEIKATSU)

CAN'T WRITE!? (KAKENAI!?: KYAKUHON-KA TOSHIMARU KEISUKE NO OSUJIGAKI NO NAI SEIKATSU)

Price(USD): $24.90

Label: VAP(JPN)
CD No: VPCD-86365
Release Date: 2021/03/17
Format: 1CD

Original soundtrack release from TV series "Can't Write!? (Kakenai!?: Kyakuhonka Yoshimaru Keisuke no Sujigaki no Nai Seikatsu)" starring Toma Ikuta. Music is by Akio Izutsu.
Release Date: 2021.3.17