1. HOME
  2. WATASHITACHI WA DOKA SHITEIRU

WATASHITACHI WA DOKA SHITEIRU

Price(USD): $24.80

Label: VAP(JPN)
CD No: VPCD-86347
Release Date: 2020/09/16
Format: 1CD

Original Soundtrack from TV series, "Watashi Tachi wa Doka Shiteiru" co-starring Minami Hamabe and Ryusei Yokohama.
Release Date: 2020.9.16