1. HOME
  2. THE NEXT GENERATION PATLABOR: SHUTO KESSEN

THE NEXT GENERATION PATLABOR: SHUTO KESSEN

Price(USD): $27.30

Label: VAP(JPN)
CD No: VPCD-81829
Release Date: 2015/04/29
Format: 1CD

Original soundtrack from a live-action film "The Next Generation Patlabor Shuto Kessen" directed by Mamoru Oshii. Music is composed by Kenji Kawai. Features slipcase. Comes with a booklet with description by Kawai and comment from the director. Blu-spec CD. Release Date: 2015.4.29

Track List

1. KYOUCHOU
2. AGM-114 HELLFIRE
3. TANSAKU 1
4. TANSAKU 2
5. WARAU ONNA 1
6. HAI IRO NO YUUREI
7. TSUISOU NO KAWA
8. NAGUMO SHINOBU NO THEME
9. TOKUSHA NI KA NO ISAN
10. TOTSUNYUU
11. WARAU ONNA 2
12. KEKKI 1
13. KEKKI 2
14. WARAU ONNA 3
15. DAI NI SHOUTAI SHIDOU
16. BETSURI TO SAIKAI
17. GRAYGHOST