1. HOME
  2. SHODO GIRLS!!: WATASHITACHI NO KOSHIEN

SHODO GIRLS!!: WATASHITACHI NO KOSHIEN

Price(USD): $27.80

Label: VAP(JPN)
CD No: VPCD-81663
Release Date: 2010/04/28
Format: 1CD

Original soundtrack from the movie "Shodo Girls!! Watashi Tachi no Koshien" composed by Taro Iwashiro. Original soundtrack from the movie "Shodo Girls!! Watashi Tachi no Koshien" composed by Taro Iwashiro. Release Date: 2010.4.28