1. HOME
  2. UNNATURAL

UNNATURAL

Price(USD): $25.30

Label: Anchor Records(JPN)
CD No: UZCL-2130
Release Date: 2018/03/07
Format: 1CD

The original soundtrack the Forensic TV drama series 'Unnatural', starring Satomi Ishihara.
Release Date: 2018.3.7

Track List

1. AN NATURAL UNN AT URAL DE AT H
2. SHIIN NO MIE NAI KONO KUNI DE.ZETSUBOU SHITERU HIMA HA NAI.
3. HOU I KAIBOU I
4. UDI LAB
5. COIN NO HYOURI
6. KAIBOU RITSU NO CHIIKI KAKUSA
7. SHIIN KYUUMEI
8. MIS MIMI KOTO
9. NAMAE NO NAI DOKU
10. SAISHU SHI NI IKO U[SOKO NI ARU DOKU]
11. TSUKITOMERU BEKI SHINJITSU
12. HANNIN ?
13. KAIBOU SA RE TE NAKERE BA KANZEN HANZAI ?
14. SAISEI HE NO MICHI
15. SHIIN HA BETSUNI ATTA
16. KATARUSHISU
17. SHOUTOTSU
18. YUZURE NAI NAMA NO KENRI
19. MIKOTO NO KAKO
20. HOUIGAKU HA MIRAI NO TAME NO SHIGOTO
21. ISSHO NI ONSEN KOU KOKKA ?
22. ZETSUBOU SHI TE IRU HIMA GA ATTARA.UMAI MON TABE TE NERU WA
23. NAGEI TE MO HAJIMARA NAI.DAKARA IKIRU
24. HANNIN GA IRU TO HA KAGIRA NAI
25. FUSHIZEN NA SHI HA YURUSA NAI
26. AN NATURAL-MIRAI NO DAREKA WO KYUUMEI SURU-