1. HOME
  2. NIGERU WA HAJI DAGA YAKU NI TATSU

NIGERU WA HAJI DAGA YAKU NI TATSU

Price(USD): $23.90

Label: Anchor Records(JPN)
CD No: UZCL-2096
Release Date: 2016/12/07
Format: 1CD

We married as a job! Original soundtrack from TV series based upon the popular manga. Not includes main theme song. Release Date: 2016.12.7

Track List

1. NIGERUHA HAJIDAGA YAKUNITATSU
2. MI KURI SA N&TAIRA KYOU SAN
3. KEKKON TTE.NANI NO MERIT GA ARU N DARO U
4. RABURABU FUUFU
5. AI TSUMA BENTOU
6. CHOTTO MATTE!!!
7. AMAI KAORI
8. JITABATA GORO N GORO N
9. B MINOR NA NUANCE
10. TSUZAKI KATSUYAKU
11. FUDAN COOL NA OTOKO GA.YOWATTE IRU SUGATA MOERU!
12. SABISHI SA WO KAKUSHI KIRE NAI
13. BARE TE HA IKE NAI KEIYAKU KEKKON
14. OTOUSAN OKAASAN NO OMOI
15. PRO NO DOKUSHIN NO GOKUI
16. NUMATA SAN NO KANSATSU ME
17. KOYOU NUSHI TO JUUGYOU IN
18. SHIRA NAI TTE KOWAI
19. JISON KANJOU NO HIKUI OTOKO
20. HEION NA KURASHI
21. INSUU BUNKAI
22. ......KIKEN DA!
23. TELE MASU NE
24. YES GOOD JOB!
25. WATASHI NO SHUUSHOKU SAKI HA.ANATA DECI TA!
26. NIGERUHA HAJIDAGA YAKUNITATSU -DARE KA NI HITSUYOU TO SA RE TAKU TE-