1. HOME
  2. USHIO AND TORA Original Soundtrack 1

USHIO AND TORA Original Soundtrack 1

Price(USD): $24.30

Label: S3(JPN)
CD No: TKCA-74278
Release Date: 2015/10/14
Format: 1CD

First Original soundtrack from USHIO TO TORA anime series, music by Eishi Segawa. Contains music from former 39 episodes. Release Date: 2015.10.14

Track List

1. MAZERU NA KIKEN
2. YARI NO OTOKO 1
3. YOUKI
4. USHIO TO THEME 1
5. USHIO TO THEME 5
6. FUYUU
7. YOUEN
8. USHIO NO THEME 7
9. TORA NO THEME
10. USHIO NO THEME 2
11. TEKI 2
12. KYOUFU
13. YARI NO OTOKO 3
14. USHIO NO THEME 6
15. FUAN
16. JIKEN HASSEI
17. TORA NO THEME 2
18. TEKI 3
19. URAMI
20. TEKI 7
21. YARI NO OTOKO 5
22. FUON
23. SHINPAI
24. KIBOU
25. USHIO NO THEME 4
26. JAKYOU
27. TEKI 8
28. YARI NO OTOKO 4
29. TAIJI
30. SEISA BUNSEKI
31. USHIO NO THEME 3
32. TEKI 4
33. USHIO NO THEME 9
34. TEKI 1
35. YARI NO OTOKO 2
36. HERO