1. HOME
  2. RADIO TAISO Part 1, Part 2 / MINNA NO TAISO (Kaku Gorei Iri Gorei Nashi)

RADIO TAISO Part 1, Part 2 / MINNA NO TAISO (Kaku Gorei Iri Gorei Nashi)

Price(USD): $9.50

Label: TEICHIKU(JPN)
CD No: TECD-10639
Release Date: 2021/06/16
Format: 1CD

CD contains Radio Taiso No. 1 & 2.
Release Date: 2021.6.16