1. HOME
  2. MUSHI-SHI Original Soundtrack: Mushi no Ne -KETSU

MUSHI-SHI Original Soundtrack: Mushi no Ne -KETSU

Price(USD): $26.30

Label: ANIPLEX(JPN)
CD No: SVWC-70090
Release Date: 2015/07/22
Format: 1CD

Original Soundtrack from theatrical feature anime MUSHI-SHI: SUZU NO SHIZUKU. Also contains previously unreleased music from the series. Release Date: 2015.7.22

Track List

1. SUZUNOMI PART1
2. NUSHINOMICHI
3. SOUGUU
4. YAKUSOKU
5. YAMAINU
6. IHEN
7. RIFUJIN
8. SUZUNOMI PART 2
9. MUSHIKUDASHI
10. MUSHINOUTAGE
11. SUZUNOSHIZUKU
12. YUUGURE
13. NAGORI
14. MATSURO
15. ISHINDENSHIN
16. KIZUNA
17. HAZAMA
18. ANGYA
19. RIFUJIN PART 2
20. KAYA
21. GYAKUSHIN
22. KETSU