1. HOME
  2. MIYU MATSUKI AND TOMOKO KANEDA'S RADIO DEKO-PIN NIGHT anniversary disc

MIYU MATSUKI AND TOMOKO KANEDA'S RADIO DEKO-PIN NIGHT anniversary disc

Price(USD): $33.80

Label: CYTRON(JPN)
CD No: SCDC-00447
Release Date: 2005/05/18
Format: 1CD