1. HOME
  2. SENGOKU BASARA 10th Anniversary Busho Theme Vocal Collection

SENGOKU BASARA 10th Anniversary Busho Theme Vocal Collection

Price(USD): $25.30

Label: rhythm zone(JPN)
CD No: RZCD-86044
Release Date: 2016/01/20
Format: 1CD

Features BGM and theme song for a total of 13 titles. Release Date: 2016.1.20

Track List

1. DATE MASASHI SHUU NO THEME SONG / YOFFY
2. SANADA YUKIMURA NO THEME SONG / m.c.A.T
3. TOKUGAWA IEYASU NO THEME SONG / MIYAZAKI AYUMI
4. ISHIDA MITSUNARI NO THEME SONG / Sin Min-Cheor
5. KASU GA NO THEME SONG / Raychell
6. MAEDA KEI TSUGI NO THEME SONG / m.c.A.T
7. ODA NOBUNAGA NO THEME SONG / MIYAZAKI AYUMI
8. TSURU HIME NO THEME SONG / IKIO AYAKA
9. TAKENAKA HANBEE NO THEME SONG / Sin Min-Cheor
10. SENNORIKYUU NO THEME SONG / YOFFY
11. KYOUGOKU MARIA NO THEME SONG / AKITA CHISATO
12. ASHIKAGA YOSHITERU NO THEME SONG / MIYAZAKI AYUMI
13. TOKI WO KOE TE / SOLIDEMO