1. HOME
  2. UTA NO PRINCESS-SAMA Debut Unit Drama CD Reiji & Otoya & Tokiya

UTA NO PRINCESS-SAMA Debut Unit Drama CD Reiji & Otoya & Tokiya

Price(USD): $29.50

Label: b-green(JPN)
CD No: QECB-1041
Release Date: 2011/12/21
Format: 1CD

Drama CD from PSP game UTA NO PRINCESS-SAMA Debut featuring by Shotaro Morikubo, Takuma Terashima, Mamoru Miyano. Release Date: 2011.12.21