1. HOME
  2. IMA KOKONI ARU KIKI TO BOKU NO KOUKANDO NI TSUITE (NHK Saturday Dram)

IMA KOKONI ARU KIKI TO BOKU NO KOUKANDO NI TSUITE (NHK Saturday Dram)

Price(USD): $23.90

Label: SUZAKU(JPN)
CD No: NGCS-1113
Release Date: 2021/09/08
Format: 1CD

Original Soundtrack from NHK drama "IMA KOKONI ARU KIKI TO BOKU NO KOUKANDO NI TSUITE" in 2021.
Release Date: 2021.9.8

Track List

1. Makoto's Rhapsody
2. Boku no kokando
3. Sleepers Awake
4. Lost Ring (album version)
5. Mitsugi no ma
6. Kyo wa ii hi da
7. Stream of Consciousness
8. Ikaru hito
9. Giwaku
10. Mamori no josai
11. Odayaka na oki
12. Ima koko ni aru kiki
13. Hello Me
14. That Day - Adagio
15. Shinmon
16. Trickster I
17. Are You Serious?
18. Trickster II
19. Kaigi wa moeru
20. Futeki - fuan
21. Mayday!
22. Questions Questions
23. Pain
24. Mosquito Masquerade
25. Sleepers Awake Now