1. HOME
  2. FUHATSUDAN: BLACK MONEY WO AYATSURU OTOKO

FUHATSUDAN: BLACK MONEY WO AYATSURU OTOKO

Price(USD): $23.50

Label: SUZAKU(JPN)
CD No: NGCS-1084
Release Date: 2018/06/20
Format: 1CD

Yuki Hayashi brings an original soundtrack for TV series "Fuhatsudan - Black Money wo Ayatsuru Otoko -."
Release Date: 2018.6.20

Track List

1. HUHATSUDAN
2. OHMUTA
3. MUTSUMI
4. KOGA
5. KOGA FUKUSYU
6. KOGA KODO
7. KOGA IKARITAIRITSU
8. ZAIKAI NO YAMI
9. JIKEN HASSEI
10. SOUSA.YOKAN
11. SOUSA SHINTEN.TENKAI
12. MEIKYU IRI
13. NAKANO
14. JOHOYA
15. KOBO
16. ANYAKU
17. SACHIKO
18. KABU
19. BABURU HOKAI NO YOCHO
20. SEPPAKU
21. SHINJO MINOR
22. IMOUTO