1. HOME
  2. YORU NO CHIRARISM -YORU CHIRA BOX 1

YORU NO CHIRARISM -YORU CHIRA BOX 1

Price(USD): $51.80

Label: INDEX MUSIC(JPN)
CD No: NECA-30204
Release Date: 2007/10/31
Format: 3CD

The radio CD hosted by Kenjiro Tsuda and Hidenobu Kiuchi. (Limited)