1. HOME
  2. WEB RADIO MOMOTTO TALK: Koji Yusa no Shodai Momotto Talk CD -Koki Miyata & Daisuke Hirata

WEB RADIO MOMOTTO TALK: Koji Yusa no Shodai Momotto Talk CD -Koki Miyata & Daisuke Hirata

Price(USD): $25.50

Label: MOVIC(JPN)
CD No: MACY-3011
Release Date: 2012/08/22
Format: 1CD

Radio CD hosted by Koji Yusa, and guests Kouki Miyata & Daisuke Hirakawa. Renewal reissue. Release Date: 2012.8.22