1. HOME
  2. STRAWBERRY PANIC! Original Soundtrack Vol. 1

STRAWBERRY PANIC! Original Soundtrack Vol. 1

Price(USD): $34.50

Label: LANTIS(JPN)
CD No: LACA-5551
Release Date: 2006/09/06
Format: 1CD

Original soundtrack to anime series composed by Yoshihisa Hirano of "Haruka Naru Toki no Naka de".