1. HOME
  2. KIYOSU KAIGI (THE KIYOSU CONFERENCE)

KIYOSU KAIGI (THE KIYOSU CONFERENCE)

Price(USD): $26.50

Label: SEVEN SEAS(JPN)
CD No: KICS-1975
Release Date: 2013/10/23
Format: 1CD

Original soundtrack from the Koki Mitani directed film "The Kiyosu Conference (Kiyosu Kaigi)". Music by by Kiyoko Ogino. Release Date: 2013.10.23

Track List

1. OPENING
2. HONNOUJI NO HEN
3. KIYOSU HE
4. MAIN TITLE
5. KATSUIE NO THEME
6. HIDEYOSHI NO THEME 1
7. NOBUTAKA NO THEME
8. NOBUO NO THEME
9. CHIKUBA NO TOMO
10. NEI NO THEME
11. GYOURETSU 1
12. GYOURETSU 2
13. SANJUUROU NO THEME 1
14. OCHIRU GAYA
15. TSUNEOKI NO THEME 1
16. SAKON NO THEME 1
17. ONCE IN A BLUE MOON
18. SHUTSUJIN
19. HATA TORI TAIKAI 1
20. HATA TORI TAIKAI 2
21. HATA TTE NAN DARO U
22. HIDEYOSHI NO THEME 2
23. KATSUIE.AI NO THEME
24. SAKON NO THEME 2
25. HIDEYOSHI NO THEME 3
26. UMA SOROE
27. HYOUTEI KAISHI
28. SHOUBU ARI
29. TSUNEOKI NO THEME 2
30. OICHI YUUWAKU
31. SHINOBI NO MONO 1
32. SHINOBI NO MONO 2
33. SHINOBI NO MONO3
34. ATARASHII YO
35. KOUTEKISHU
36. ICHIYAAKE
37. MATSU HIME NO THEME
38. SANJUUROU NO THEME 2
39. HIDEYOSHI NO THEME 4
40. TAIGI DEARU
41. END TITLE
42. KUTSUWA ODORI