1. HOME
  2. NANDE KOKO NI SENSEI GA!? Openig Theme: Bon Kyu Bon wa Kare no Mono [Regular Edition]

NANDE KOKO NI SENSEI GA!? Openig Theme: Bon Kyu Bon wa Kare no Mono [Regular Edition]

Price(USD): $12.80

Label: KING AMUSEMENT CREATIVE(JPN)
CD No: KICM-1917
Release Date: 2019/04/17
Format: 1CD

Sumire Uesaka drops 10th single featured as the intro theme to TV anime "Nande Koko ni Sensei Ga!?" where Sumire voices Kana Kojima. Written and composed by Ryujin Kiyoto.
Release Date: 2019.4.17