1. HOME
  2. KOIIRO SHIHYO FILM.3: Haruto Nishina

KOIIRO SHIHYO FILM.3: Haruto Nishina

Price(USD): $19.30

Label: OTOMATE(JPN)
CD No: KDSD-00955
Release Date: 2017/03/22
Format: 1CD

Drama CD release of "Koiiro Shihyo" series. Release Date: 2017.3.22