1. HOME
  2. KOIIRO SHIHYO FILM.1: Sei Takanashi

KOIIRO SHIHYO FILM.1: Sei Takanashi

Price(USD): $18.50

Label: OTOMATE(JPN)
CD No: KDSD-00953
Release Date: 2017/01/25
Format: 1CD

Drama CD release of "Koiiro Shihyo" series. Release Date: 2017.1.25