1. HOME
  2. KATSUBO METHOD, FUKURO WA YORU NI NAKU 6 no Ko: Fushisha no Ou

KATSUBO METHOD, FUKURO WA YORU NI NAKU 6 no Ko: Fushisha no Ou

Price(USD): $19.50

Label: OTOMATE(JPN)
CD No: KDSD-00946
Release Date: 2017/06/28
Format: 1CD

Drama CD release of KATSUBO METHOD, FUKURO WA YORU NI NAKU series.
Release Date: 2017.6.28