1. HOME
  2. KATSUBO METHOD, FUKURO WA YORU NI NAKU 4 no Ko: Kazuya Nase

KATSUBO METHOD, FUKURO WA YORU NI NAKU 4 no Ko: Kazuya Nase

Price(USD): $19.50

Label: OTOMATE(JPN)
CD No: KDSD-00944
Release Date: 2017/04/26
Format: 1CD

Drama CD release of KATSUBO METHOD, FUKURO WA YORU NI NAKU series.

Release Date: 2017.4.26