1. HOME
  2. KATSUBO METHOD, FUKURO WA YORU NI NAKU 2 no Ko: Natsuki

KATSUBO METHOD, FUKURO WA YORU NI NAKU 2 no Ko: Natsuki

Price(USD): $18.90

Label: OTOMATE(JPN)
CD No: KDSD-00942
Release Date: 2017/02/22
Format: 1CD

Drama CD release of KATSUBO METHOD, FUKURO WA YORU NI NAKU series. Release Date: 2017.2.22