1. HOME
  2. KATSUBO METHOD, FUKURO WA YORU NI NAKU 1 no Ko: Izumi Someya

KATSUBO METHOD, FUKURO WA YORU NI NAKU 1 no Ko: Izumi Someya

Price(USD): $18.50

Label: OTOMATE(JPN)
CD No: KDSD-00941
Release Date: 2017/01/25
Format: 1CD

Drama CD release of KATSUBO METHOD, FUKURO WA YORU NI NAKU series. Release Date: 2017.1.25