1. HOME
  2. TSUBAKI NO OCHIRU HI Vol. 2: Hakuai - Yukinaga hen/ Yukinaga

TSUBAKI NO OCHIRU HI Vol. 2: Hakuai - Yukinaga hen/ Yukinaga

Price(USD): $18.30

Label: TEAM ENT.(JPN)
CD No: KDSD-00850
Release Date: 2016/02/24
Format: 1CD

Drama CD release of otomate series "Tsubaki No Ochiru Hi."
Release Date: 2016.2.24