1. HOME
  2. Psychic Emotion 6 Vol.6 Kurosaki Tsukasa Futatsu No Kao Wo Motsu Nazo No Bishounen

Psychic Emotion 6 Vol.6 Kurosaki Tsukasa Futatsu No Kao Wo Motsu Nazo No Bishounen

Price(USD): $17.80

Label: OTOMATE(JPN)
CD No: KDSD-00798
Release Date: 2015/12/23
Format: 1CD

Single CD character song release of "Psychic Emotion 6" otomate game series. Release Date: 2015.12.23