1. HOME
  2. HAKUOUKI Drama CD: Yoto Shimatsu-ki

HAKUOUKI Drama CD: Yoto Shimatsu-ki

Price(USD): $31.50

Label: XROSS FUTURE(JPN)
CD No: GNCA-7201
Release Date: 2014/04/23
Format: 1CD

The first drama from HAKUOUKI. Release Date: 2014.4.23