1. HOME
  2. Theatrical Troup "DRAMATICA" ACT2 Phantom and Invisible Resonance Sound Collection (2CD)

Theatrical Troup "DRAMATICA" ACT2 Phantom and Invisible Resonance Sound Collection (2CD)

Price(USD): $23.50

Label: DRAMATICA(JPN)
CD No: FFCS-4
Release Date: 2023/05/31
Format: 2CD

Ensamble Stars! Dramatica ACT2/Phantom and Invisible Resonance Sound Collection! It will include songs sung by 6 cast members and BGM. [Rusika Asahina/Arashi Narukami: Ryo Kitamura, Toma Shizuku/Leo Tsukinaga: Shohei Hashimoto, Tetta Kyogoku/Walker Hiniki: Kazuma Yasui, Guy Ferdinand/Ran Nagisa: Gaku Matsuda, Kenji Wakiru Denis/Mune Saimiya: Hiroki Yamazaki, Maho Kasamai/Hokuto Hyotaka: Kazuyoshi Yamamoto
Release Date: 2023.5.31