1. HOME
  2. BREATH OF FIRE 6 Original Soundtrack: Myakudo

BREATH OF FIRE 6 Original Soundtrack: Myakudo

Price(USD): $25.50

Label: CAPCOM(JPN)
CD No: CPCA-10391
Release Date: 2016/02/24
Format: 1CD

Original soundtrack to the video game BREATH OF FIRE 6 for PC, iOS, and Android.
Release Date: 2016.2.24

Track List

1. HAKURYUU KARA NO IZA NAI
2. RYUU GEN UTA<>(SHUKUMEI NO SENRITSU)
3. YUUSOKU
4. RASATSU
5. MEKKAI
6. KYOUTEN
7. KYOUJI
8. AIBO
9. SANKAI
10. HAKUJIN
11. AKKAN
12. SHUNKI
13. SINKOU
14. SEISAI
15. KIBOU NO KAZE
16. RAKUROU
17. REIGOKU
18. HIRITSU
19. GYOUSEI
20. DORA
21. SHITOTSU
22. EIKETSU
23. HUSHIN
24. ZETSUTOU
25. WARAKU
26. KOUGAI
27. ANSHOKU
28. NEON
29. CHOUSEN
30. RIPPAKU
31. GEKIHA
32. MASAI
33. RYUU GEN UTA<>(NINA)
34. RYUU GEN UTA<>(PERIDOTTO)
35. RYUU GEN UTA<>(NINA)
36. SHOUYO