1. HOME
  2. KAIZOKU SENTAI GOKAIGER Vol.3 (Koro-chan Pack)

KAIZOKU SENTAI GOKAIGER Vol.3 (Koro-chan Pack)

Price(USD): $20.30

Label: COLUMBIA(JPN)
CD No: COCZ-1108
Release Date: 2011/08/24
Format: 1CD

Features intro theme of KAIZOKU SENTAI GOKAIGER, outro theme of SUPER SENTAI HERO GETTER, insert song of summer tokusatsu movie in 2011, theme of Uchu Kaizoku, and more. Comes with a picture book. Release Date: 2011.8.24
Release Date: 2011.8.24

Track List

1. KAIZOKU SENTAI GOKAIGER/ MATSUBARA TSUYOSHI
2. TSUWAMONO TACHI-UCHUU KAIZOKU NO THEME-/ MIYAUCHI TAKAYUKI
3. PIRATE GIRLS/ Project.R
4. NAISHO NO YUREIHE/ SASAKI ISAO
5. SUPER SENTAI HERO GETTER/ Project.R
6. SUPER SENTAI HERO GETTER (Karaoke)