1. HOME
  2. THE RETURN OF ULTRAMAN (ULTRAMAN JACK) MUSIC COLLECTION (3CD)

THE RETURN OF ULTRAMAN (ULTRAMAN JACK) MUSIC COLLECTION (3CD)

Price(USD): $58.50

Label: COLUMBIA(JPN)
CD No: COCX-40735
Release Date: 2019/02/27
Format: 3CD

CD box set release from tokusatsu series THE RETURN OF ULTRAMAN. Featuring complete original soundtrack including theme songs, complete score, sound effects. Music is by Toru Fuyuki. Comes with a description.
ATTN: Shipping charge for 5 discs applied
Release Date: 2019.2.27

Track List

DISC 1.
1. M-63
2. KAETTE KITA ULTRAMAN / DAN JIRO
3. M-1
4. M-2
5. M-3
6. M-4
7. M-5
8. M-6
9. M-7
10. M-8
11. M-9
12. M-10
13. M-11
14. M-12
15. M-13
16. M-14
17. M-15
18. M-16
19. M-18
20. M-19
21. M-20
22. M-21A
23. M-22
24. M-23
25. M-24
26. M-25
27. M-26
28. M-27
29. M-28
30. M-29
31. M-30
32. M-31
33. M-32
34. M-33
35. M-34
36. M-35
37. M-36
38. M-37
39. M-38
40. M-39
41. M-40
42. M-41
43. M-42
44. M-43
45. M-47
46. M-48
47. M-49
48. M-50
49. M-51
50. M-52
51. M-53
52. M-54
53. M-55
54. M-56
55. M-57
56. M-58
57. M-59
58. M-60
59. M-61
60. M-62
61. M-62A
62. M-63
63. M-64
64. M-65
65. M-66
66. M-67
67. M-68
68. M-71
69. M-72
70. M-73
71. M-74
72. M-75
73. M-76
74. M-77
75. M-78
76. M-80
77. M-81
78. M-82
79. M-86A
80. M-86B
81. M-87
82. M-88
83. M-89
84. M-89T2
85. M-90
86. M-91
87. M-92
88. M-93
89. M-94
90. M-95
91. M-96
92. M-97
93. M-98
94. M-99

DISC 2.
1. M-63
2. TATAKAE!ULTRAMAN / DAN JIRO
3. M10B
4. M5C
5. M1
6. M2
7. M3
8. M4
9. M8A
10. SHIMONSU NO UTA.TAKAMURA SENCHOU
11. MUSUME
12. SHIMONSU NO UTA.GUITAR NOMI
13. SHIMONSU NO UTA.YOUKO
14. M29C
15. M77-2T2
16. M5A
17. M64
18. M12
19. M49A
20. M16B
21. KAETTE KITA ULTRAMAN
22. ULTRA SEVEN NO UTA / THE ECHOES
23. M15
24. M18B
25. M17
26. M78-3
27. M6
28. M9A
29. HOSHI(1)ROMANTIC NA HOSHI
30. M29B
31. M22T2
32. M66-1T2
33. M45B
34. M36T2
35. KARASU NO AKACHAN
36. M74
37. M67
38. M39E
39. M37
40. M24B
41. M70
42. M2
43. M19
44. M5
45. [IKIRU]YORI
46. M26-3
47. M14
48. M45D
49. M40
50. M27B
51. KAETTE KITA ULTRAMAN
52. MAT TEAM NO UTA
53. TATAKAE!ULTRAMAN
54. M-3RIHA-M-3RIHA-M-3T1
55. M-3T2-M-3T3
56. M-4T1
57. M-80T1
58. HENSHUU KYOKU M-18'
59. HENSHUU KYOKU M-6+M-63
60. KAETTE KITAZO ULTRAMAN

DISC 3.
1. KAETTE KITA ULTRAMAN / DAN JIRO
2. MAT TEAM NO UTA / DAN JIRO
3. KAIJUU ONDO / HONEY KNIGHTS
4. TATAKAE!ULTRAMAN / DAN JIRO
5. KAETTE KITA ULTRAMAN / MITAKA JUN
6. MAT TEAM NO UTA / MITAKA JUN
7. KAIJUU ONDO / MITAKA JUN
8. MONSTERS-ROCK / THE TIMEMACHINE
9. KAETTE KITA ULTRAMAN TOKYO KIKIIPPATSU
10. KAETTE KITAZO ULTRAMAN! / MIZUKI ICHIRO
11. ASA MADE MATENAI / THE MOPS
12. GINIRO NO GLASS / THE GOLDEN CUPS
13. HANA.TAIYOU.AME / PYG
14. NANGOKU TOSA WO ATO NI SHITE / PEGGY HAYAMA
15. / The Drifters
16. DORIFU NO OKOSA BUSHI / The Drifters
17. AMAI YOKAN / DAN JIRO
18. KIRI NO NAKA NO KODOKU / DAN JIRO
19. OTOKO NIHA DAMATTEITAI TOKI GA ARU / DAN JIRO
20. KOUYA WO ARUKU OTOKO / DAN JIRO
21. TAKKONGU
22. ZAZAN
23. ASUTORON
24. SADORA
25. DETTON
26. KING ZAURUS SANSEI
27. GUDON
28. TWIN TAIL
29. GOSUTORON
30. SHUGARON
31. SHIMONSU
32. SHIMONSU.HIMEI
33. SHIGORASU
34. SHIGORASU.HIMEI
35. EREDOTASU
36. TEROCHIRUSU
37. BEMUSUTA
38. MAGUNEDON
39. BIKON
40. BIKON.FUZUION
41. GOKINEZURA
42. ZANIKA
43. ZAGORASU
44. NOKOGIRIN
45. BARIKEN
46. BURAKKUKINGU
47. PARAGON
48. ULTRAMAN.HENSHINON
49. KAETTE KITA ULTRAMAN KAKEGOE
50. ULTRA BRACELET NO HIKARI