1. HOME
  2. KAIZOKU SENTAI GOKAIGER VS. SUPER SENTAI (PIRATES TROOPERS GOKAIGER VS. SUPER TROOPERS)

KAIZOKU SENTAI GOKAIGER VS. SUPER SENTAI (PIRATES TROOPERS GOKAIGER VS. SUPER TROOPERS)

Price(USD): $19.50

Label: COLUMBIA(JPN)
CD No: COCX-36671
Release Date: 2011/04/06
Format: 1CD

Mini album features intro themes of previous six "Super Sentai" series. Release Date: 2011.3.30

Track List

1. KAIZOKU SENTAI GOKAIGER/ MATSUBARA TSUYOSHI
2. TENSOU SENTAI GOSEIGER/ NoB
3. SAMURAI SENTAI SHINKENGER/ PSYCHIC LOVER
4. ENGINE SENTAI GO-ONGER/ TAKAHASHI HIDEYUKI
5. JUKEN SENTAI GEKIRANGER/ TANIMOTO TAKAYOSHI
6. GOGO SENTAI BOUKENGER/ NoB