1. HOME
  2. KONO SUBARASHIKI SEKAI NI SHUKUFUKUWO!: KONO YOKUBO NO ISHO NICHOAIWO Theme Songs: IT'S SO FINE!/AMAYADORI / Machico/Aqua, Megumin, Darkness

KONO SUBARASHIKI SEKAI NI SHUKUFUKUWO!: KONO YOKUBO NO ISHO NICHOAIWO Theme Songs: IT'S SO FINE!/AMAYADORI / Machico/Aqua, Megumin, Darkness

Price(USD): $14.80

Label: COLUMBIA(JPN)
CD No: COCC-17816
Release Date: 2020/10/21
Format: 1CD

Intro theme and outro theme to ADV game "Kono Subarashiki Sekai ni Shukufukuwo! -Kono Yokubo no Isho ni Choaiwo!-". Intro theme by Machico entitled "It's so fine!" and outro theme entitled "Amayadori".
Release Date: 2020.10.21