1. HOME
  2. RYU NO MICHI: FUTATSU NO KAO NO FUKUSHU SHA

RYU NO MICHI: FUTATSU NO KAO NO FUKUSHU SHA

Price(USD): $24.80

Label: CLIMBING RECORDS(JPN)
CD No: CLRS-2001
Release Date: 2020/09/02
Format: 1CD

Takatsugu Muramatsu composed music for Suspence TV series in 2020, "Ryu no Michi Futatsu no Kao no Fukushusha."
Release Date: 2020.9.2