1. HOME
  2. CHUMEI WATANABE: NIKKATSU FILMS SOUNDTRACK COLLECTION (8CD)

CHUMEI WATANABE: NIKKATSU FILMS SOUNDTRACK COLLECTION (8CD)

Price(USD): $148.80

Label: THREE SHELLS(JPN)
CD No: 3SCD-0029
Release Date: 2017/04/17
Format: 8CD

[ARK SOUNDTRACK SQARE Exclusive!] A definitive soundtrack collection featuring 407 tracks of music Chumei Watanabe composed for all eighteen Nikkatsu films on eight discs! Only 50 sets available!
Release Date: 2017.4.17

Track List

DISC 1
SUPPADAKA NO NENREI (AGE OF NUDITY) [1959] (1-23)
HONG KONG HIREI 0 GO [1960] (24-45)
TOKYO NO OTENBA MUSUME [1961] (46-73)

DISC 2
HANA NO SAIGETSU [1962] (1-23)
TAIYO NO YONI AKARUKU [1962] (24-46)

DISC 3
NAKUNJANAIZE [1962] (1-22)
WAKAI FUTARI [1962] (23-43)

DISC 4
10DAI NO KAWA [1962] (1-20)
SAMURAI NO KO [1963] (21-38)

DISC 5
DONZOKO DATTE HECCHARASA [1963] (1-22)
KAWAKKAZE YARO TACHI [1963] (23-38)

DISC 6
KOKAN NIKKI [1963] (1-28)
KONNICHIWA 20 SAI [1964] (29-57)

DISC 7
MASHIROKI FUJI NO ARASHI [1963] (1-28)
AA SEISHUN NO MUNE NO CHI WA [1964] (29-46)

DISC 7
BOKU DOSHITE NAMIDA GA DERUNO [1965] (1-30)
KENJU BURAI: DATSUGOKU NO BLUES [1965] (31-60)
TAIYO GA DAISUKI [1966] (61-66)

SONGS:
TOKYO NO SORA NO SHITA from DONZOKO DATTE HECCHARASA: Lyric by Sakae Matsumoto / Sung by Keiji Kamiyama
KAWAKKAZE YARO TACHI from KAWAKKAZE YARO TACHI: Lyric by Jun Takita / Sung by Eiko Tanobe
SUTEKINA YORU from KOKAN NIKKI: Lyric by Jun Takita / Sung by Masako Izumi